• Classifying Combined MicroRNA Data Sets 

      Bjørgan, Vegard (Master thesis, 2019)
      Siden funnene av de første mikroRNA i 1993, har forskere funnet flere tusen forskjellige mikroRNA i det menneskelige genomet gjennom de siste tiårene. MikroRNA som tema har blitt spesielt attraktivt for kreftforskningen ...