• Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring 

      Björnsson, Julius Kristjan; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Research report, 2021)
      Denne rapporten presenterer en analyse av sensorreliabilitet ut ifra de foreløpige karakterene på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Analysene er basert på karakterforslagene fra de to sensorene som foretok ekstern ...