• Kommunikasjon i akutte situasjoner 

   Kavli, Maren Hanem; Birkeli, Sunniva Gjerald (Master thesis, 2020)
   Introduksjon: Gjennom de siste ti-årene har forskning vist at kommunikasjonssvikt mellom helsepersonell er den største trusselen mot pasientsikkerhet. På intensivavdelinger kreves det tverrfaglige team for å ivareta den ...
  • Kommunikasjon i akutte situasjoner 

   Kavli, Maren Hanem; Birkeli, Sunniva Gjerald (Master thesis, 2020)
   Introduksjon: Gjennom de siste ti-årene har forskning vist at kommunikasjonssvikt mellom helsepersonell er den største trusselen mot pasientsikkerhet. På intensivavdelinger kreves det tverrfaglige team for å ivareta den ...