• Kamerabasert Posisjoneringssystem for Fly og Helikopter 

      Birkeland, Peder Hogstad (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven tar for seg arbeidet med a utvikle og teste et kamerabasert sensorsystem ˚ for posisjonering av fly og helikoptre i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Systemet som er utviklet bestar ...