• Smitteisolat - en utfordring for helhetlig sykepleie? 

      Birkeland, Karoline (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: Studien undersøker sykepleiers erfaringer og opplevelser rundt hvilke konsekvenser smitteisolering har for pasienters psykososiale behov. Simultant undersøkes og beskrives potensielle forklaringer til disse ...