• Dimensjonering av betongskall 

      Betten, Ina Kristin; Johansen, Silje-Mari Bach (Master thesis, 2010)
      Rapporten tar for seg tre metoder for dimensjonering av tynne betongskall i bruddgrensetilstanden, plastisk trelagsmetode, risset trelagsmetode, og metoden for dimensjonering av betongskall gitt i Eurokode 1992-2 tillegg ...