• Mer enn bare 13 - Autobiografi og devised ungdomsteater 

      Beth Ramfjord (Master thesis, 2021)
      Denne praktiskteoretiske analysen undersøkjer devised ungdomsteater og autobiografi. Tema vert undersøkt med hjelp av teori om dokumentarisme (Lid 2018), verkelegheitsteater (Peripeti 2017), etnoteater og etnodrama (Saldaña ...