• Modellbasert styring av Vanadium redoks flow batteri 

      Beslagic, Adin; Ulveraker, Bjørn Erik; Øvrebø, Henrik; Harlem, Thomas Bye (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven presenterer utviklingen av reguleringsstrategier for ett Vanadium redoks flow-batteri (VRFB) ved hjelp av Matlab og Simulink. Dette omfatter litteratursøk, matematisk modellering, simulering og ...