• Trykksårforebygging blant sengeliggende pasienter i sykehjem 

      Bertelrud, Anne Line (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn: Trykksår kan være ressurskrevende å behandle, smertefulle og i ytterste konsekvens livstruende. Forekomsten er spesielt stor i sykehjem hvor mange av pasientene er over 80 år og sengeliggende. De er ...