• Fysiske idealer i norsk arkitekturutdanning 1945 - 1970 

      Berre, Nina (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:1, Doctoral thesis, 2002)
      Avhandlingens hovedmål er å identifisere og diskutere fysiske idealer i norsk arkitektutdanning slik den ble praktisert ved Arkitektavdelingen NTH (Norges Tekniske Høgskole) i perioden 1945-1970. Hensikten med studien er ...