• Estimation of lactate concentration during excercise 

      Berntsen, Thomas (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen utforsker utviklingen of implementering av modeller og estimering av kontinuerlig laktat konsentrasjon hos utøvere under trening. Målet med en slik estimator er å bestemme laktakkonsentrasjonen hos en ...