• Beskrivende radiografer ved skjelettrøntgen-undersøkelser 

   Uglebakken, Odd-Markus; Sættem, Malin Myhre; Jorgio, Rod-al-jay Tugade (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: I hvilken grad kan beskrivende radiografer oppnå samme diagnostiske nøyaktighet som radiologer? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke i hvilken grad beskrivende radiografer kan oppnå samme diagnostiske ...
  • Bruk av protonterapi og stråleterapi for behandling av barn med medulloblastom 

   Shah, Aisha; Lystad, Benedicte Alm (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Har protonterapi en større nytteverdi enn konvensjonell stråleterapi ved behandling av medulloblastom hos barn? Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om barns livskvalitet og langtidsbivirkninger ...
  • Faglærere som ressurs i prosjekter med teknologi i fleksibel høyere utdanning 

   Bjørgen, Anne Mette; Berntsen, Astrid (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Artikkelen belyser faglærernes opplevelse av planlegging og gjennomføring av et fleksibelt høgskolestudium der bruk av blogg skulle prøves ut. Analyser av intervjuer med faglærerne og spørreskjema mot studentene viser at ...
  • Hvordan forflytter radiografer pasienter på CT? 

   Bjøru, Vilhelmina Gill; Hjelmeland, Anna Foss; Hildebrandt, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som er typisk for forflytning av pasient gjort av en radiograf på CT-lab. Ved å finne ut hva som er karakteristisk ved forflytningen kan det øke bevisstheten på god ...
  • Komplikasjoner ved CT-veiledet lungebiopsi og risikofaktorer som påvirker disse 

   Nerseth, Marthe; Østby, Ingeborg (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: "Hva er sannsynligheten for at de vanligste komplikasjonene ved CT-veiledet lungebiopsi oppstår, og er det noen risikofaktorer som påvirker disse?" Målet med denne oppgaven er å finne sannsynligheten for ...