• Kengurumetoden 

      Berg, Stine Sønsterud; Bernhardsen, Kristine; Sletten, Mette (Bachelor thesis, 2009)
      En litteraturstudie om hvilken effekt kengurumetoden har for det premature barnet. Vi har konsentrert oss om premature barn fra uke 32 som har stabil helse. Målet med oppgaven var å evaluere effekten kengurumetoden har når ...