• Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt 

      Bernhardsen, Håkon; Johansen, Steffen (Master thesis, 2010)
      Vi vil i denne rapporten kartlegge hvilke elementer som må ligge til rette i byggeprosessen for å kunne møte de energikrav som stilles til byggverk i dag, både med tanke på vurderingsgrunnlag og beslutningstaking i de ...