• Software Defined Storage med IBM Spectrum Scale 

      Bergum, Sveinung; Hauglie-Hanssen, Amund (Bachelor thesis, 2020)
      Dagens IT-bedrifter utfordres av stadig større mengder data, ellers kjent som «Big Data». Dette kommer av at mer og mer av teknologien vår digitaliseres og samler informasjon om omgivelsene rundt seg. For at bedriftene ...