• "This is ominous" 

      Bergstad, Lars Christian (Master thesis, 2015)
      Norsk: Oppgaven søker å undersøke hvordan det britiske Foreign Office reagerte på Nazispartiets sterke vekst i Tyskland i årene mellom 1929 og 1933. For å besvare dette spørsmålet analyseres kommunikasjonen mellom britenes ...