• Arbeidsflyt i kommersiell musikkproduksjon - Hvordan utvikle kvalitet gjennom arbeidsflyt 

   Olsen, Stian Nyhammer (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven gjør en kvantitativ studie med fokus på hvordan ha en arbeidsflyt som legger vekt på videreutvikling av kvalitet. Gjennom en spørreundersøkelse, kobles svarene til profesjonelle og hobbyprodusenter ...
  • Deus Ex Machina: Synchronization Strategies in Mixed Music 

   Lacroix, Mathieu (Doctoral theses at NTNU;2022:3, Doctoral thesis, 2022)
   Summary Due to the live nature of mixed music, synchronization is a quintessential challenge. This thesis proposes to classify and discuss synchronization by introducing the concept of a synchronization strategy. This ...
  • Experiencing Voices in Electroacoustic Music 

   Bergsland, Andreas (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:84, Doctoral thesis, 2010)
   This dissertation presents a framework for describing and understanding the experience of voices in acousmatic electroacoustic music and related genres. The framework is developed with a phenomenological basis, where the ...
  • Gesture-based interaction for Interactive Museum Exhibits 

   Sandvik, Simon Rønsholm (Master thesis, 2021)
   This thesis looks at research literature and identified principles useful for gesture based interaction Museum Exhibit design.It also the reports on the design of a prototype exhibit. It showcases the use of dynamic gestures ...
  • How to produce modern electronic music 

   Mathiesen, Vetle (Bachelor thesis, 2021)
   Hvordan går man frem for å produsere moderne elektronisk dansemusikk? Blir en spesifikk formel og metode brukt for å skape populære danse-låter, eller varierer det alltid fra sang til sang? Gjennom litteratur og analyse ...
  • Multimedia Slideshow Maker 

   Varpe, Jørgen Nygård (Master thesis, 2020)
   This thesis describes the design and development of a tech platform where a mobile application creates slideshows from multimedia content uploaded in a web application titled “Multimedia Slideshow Maker” (MSM). The project ...
  • The Notion of Presence in a Telematic Cross-Disciplinary Program for Music,Communication and Technology 

   Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Xambo Sedo, Anna (Chapter, 2020)
   This anthology presents research projects that examine the intersection between music, technology and education from a variety of perspectives. The contributors are from a range of educational programs within traditional ...
  • Sentrale faktorer i utviklingen av musikkteknologi tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser 

   Jacobsen, Kornelia Marie (Bachelor thesis, 2021)
   I denne teksten tar jeg for meg tilpasset musikkteknologi, altså musikkteknologi tilpasset til eller utviklet for mennesker med ulike funksjonshemminger. Etter å ha gjennomført tre intervjuer med fire ulike mennesker som ...
  • Student active learning in a two campus organisation 

   Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Higher education is facing disruptive changes in many fields. Students wants to have the option of learning anywhere, anytime and in any format. Universities need to develop and deliver to future students a complete learning ...
  • Study of Low Frequency Impact Sound Transmission For Auralization 

   Shrestha, Shreejay (Master thesis, 2021)
   Footfall induced noise in buildings is traditionally assessed with Impact Sound Transmission (IST) measurements following diffuse field model of the receiving room which is not valid below Schroeder frequency neither it ...
  • The Notion of Dialogue in the Interactive Dance 

   Haghighi, Sepehr (Master thesis, 2020)
   The constituent elements of interactive dance are human and computer, which in human-computer interaction, create a feedback loop, and present the work of art. Considering that matter, each of the opponents in this common ...
  • Tourettes Syndrom og komposisjon 

   Dahle, Petter Solvik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å se på ulike måter å benytte tourettes syndrom i komposisjon på. Dette har jeg gjort ved å utforske ulike tilnærminger til komposisjon hvor reglene tar utgangspunkt i ticsene til to personer ...
  • Turning movement into music – issues and applications of the MotionComposer, a therapeutic device for persons with different abilities 

   Bergsland, Andreas; Wechsler, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The article discusses the ways in which the Motion Composer (MC), a newly developed device that turns movement into music, engages users with different abilities,1 so as to provide positive psychological and somatic effects. ...
  • VIBRA - Technical and Artistic Issues in an Interactive Dance Project 

   Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Stokke, Pekka (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The paper presents the interactive dance project VIBRA, based on two workshops taking place in 2018. The paper presents the technical solutions applied and discusses artistic and expressive experiences. Central to the ...