• Holdbarhetsforsøk av laktat og homocystein 

      Gjærum, Lina; Bergseth, Stine; Johansen, Signe Nesbakken (Bachelor thesis, 2022)
      Homocystein og laktat er begge metabolitter som dannes inne i de røde blodcellene i en viss metaboliseringsrate. Dersom plasma ikke blir skilt fra de røde blodcellene, vil denne metaboliseringen fortsette etter prøvetaking. ...