• Regnearkmodellering som investeringsverktøy for automatisert vogntransport i sykehus 

   Bøhn, Aksel Gustavsen; Bergquist-Langlo, Elias; Warendorph, Fabian (Bachelor thesis, 2019)
   Norges helsevesen står overfor en periode der pasientpågangen ventes å øke som følge av kortere opphold per sykehusbesøk og stigende forventet levealder. Dette medfører utfordringer for vareforsyningen i sykehusene, som ...
  • Sikkerhet som en integrert del av forretningsstrategien 

   Bergquist-Langlo, Elias; Lunåshaug, Einar (Master thesis, 2021)
   Dagens næringer står ovenfor en tid med økende kompleksitet og stadig nyere teknologi. Disse utfordringene skaper hodebry for organisasjoner, og supplerer en allerede hårfin balansegang mellom det å opprettholde ...