• Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? 

      Berglie, Ingebjørg (Master thesis, 2009)
      Målet med studien er å få innsikt i hvilke forestillinger elever kan ha om forståelse i matematikk. I studien utvikles det et nytt analyseredskap for å beskrive elevers forestillinger om forståelse i matematikk i detalj. ...