• Cancer patients' knowledge about their disease and treatment before, during and after treatment: a prospective, longitudinal study 

   Berger, Ola; Grønberg, Bjørn Henning; Loge, Jon Håvard; Kaasa, Stein; Sand, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Knowledge about disease and treatment is necessary before patients can consent to treatment. One of the few established instruments for evaluating whether sufficient information has been provided, is the EORTC ...
  • Informing cancer patients 

   Berger, Ola (Doctoral theses at NTNU;2017:129, Doctoral thesis, 2017)
   Norsk sammendrag: Målsetningen med ph.d.-prosjektet var å undersøke pasientinformasjon i kreftbehandling og kreftforskning. Vi tror at resultatene kan brukes i videre arbeid med å forbedre rutiner for pasientinformasjon ...