• En kvalitativ studie om AD/HD og samhandlingsreformen 

      Berge, Yngve Christer Fundingsland (Master thesis, 2014)
      De siste tiårene har det vært en stor økning i forekomst av AD/HD bruk og AD/HD-medisin i Norge. Økningen har både mottatt oppmerksomhet i Norge og internasjonalt, særlig de siste åtte årene. Det eksisterer svært polariserte ...