• Mulighetsstudie for ny E6 mellom Vingrom og Ensby i Oppland fylke 

      Berge, Lisa Haugen (Master thesis, 2012)
      I denne masteroppgaven er det utarbeidet en mulighetsstudie for ny E6 mellom Vingrom og Ensby i Oppland fylke.Oppgaven lyder: En mulighetsstudie skal gi en oppsummering av veg- og trafikksituasjonen på den aktuelle ...