• Vikle kompositt med ferdige profiler 

      Berge, Lars Andrè (Master thesis, 2010)
      Filament winding er en mye brukt metode til produksjon av hule komposittkonstruksjoner. Metoden går grovt sett ut på å vikle kontinuerlige resin impregnerte fibre utenpå en form, kalt en mandrel, til en ønsket godstykkelse ...