• Tredimensjonal numerisk modellering av grunnvannsstrømning 

      Berge, Kjersti Anette Haukaas (Master thesis, 2010)
      I verdenssammenheng er grunnvann en viktig drikkevannskilde. I forbindelse med drikkevannssikkerhet, er oppholdstiden og strømningsmønsteret i grunnen sentralt. For å få kunnskap om strømningen kan simuleringsprogram være ...