• Blodgassresultater analysert i glass kapillærrør og plast kapillærrør 

      Berge, Inger Line; Phan, Dieu Quynh Nhu; Selladurai, Sarvini (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven gikk ut på å se om det er statistisk og klinisk forskjell mellom resultatene til glass- og plastrør ved blodgassanalysering. Plastrør har en fordel med tanke på at det ikke knekker like lett som glassrør og i ...