• Digitalt filter 

      Berge, Even; Floor, Pål Anders (Bachelor thesis, 2001)
      Oppgaven går i hovedsak ut på å simulere og vurdere ulike filterstrukturer for en DVB prosessor, og komme med en konklusjon på den best egnede strukturen.Utviklingsverktøyet QuartusII skal i tillegg testes for å se om ...