• Det viktigste er at det er til nytte for elevene 

   Opsal, Halldis Austad (Bachelor thesis, 2019)
   Tittelen på denne oppgaven er «Det viktigste er at det er til nytte for elevene», og omhandler problemstillingen: «På hvilke måter legger en kontaktlærer til rette for vurdering for læring på 7. trinn?». Grunnen til at jeg ...
  • Fjernundervisning i nordsamisk i Norge 

   Brita Maria Simonsdatter Hætta (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven har vært fjernundervisning i nordsamisk i Norge. I Opplæringsloven står det at «Alle elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor». Videre sies det i loven at dersom skoleeier ...
  • Jeg forsøker å være et godt forbilde… 

   Risheim, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å belyse hvordan lærere jobber med å forebygge mobbing ut fra sine relasjoner. Sentrale temaer er altså relasjoner og mobbing. Problemstillingen ble derfor «På hvilken måte mener ...
  • Opplevelse av tilhørighet og inkludering i møtet mellom kulturer 

   Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl; Steen-Olsen, Tove Herborg (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvilke opplevelser barn og unge med innvandrerbakgrunn har når det gjelder tilhørighet, inkludering og mestring i skole- og nærmiljø. Kapitlet bygger på teoristudier og en intervjuundersøkelse ...
  • Se de utsatte barna 

   Hansen, Vera Leinan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven redegjør for problemstillingen: Hvilken kompetanse trenger en lærer for å kunne se signaler på seksuelle overgrep blant sine elever? Forskning, teori og lover legger til grunn at en lærer skal ha kompetansen ...