• Selvregulering hos en elev med ADHD 

      Bergan, Hanne Hegg (Master thesis, 2016)
      Temaet i denne studien har vært selvregulering for en elev med ADHD innenfor rammene av TIL-modellen, en praktisk didaktisk modell som har til hensikt å bidra til tilpasset opplæring (Skaalvik & Skaalvik, 1988, 1996, 2013). ...