• Algorithmic Composition using Non-Hierarchical Software Design 

      Berg, Vemund (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven utforsker algoritmisk komposisjon, med sikte på å gi praktiske løsninger for å representere abstrakt musikalsk harmoni i programvare. Kjernekonseptet ligger i å ta i bruk et ikke-hierarkisk programvaredesign ...