• Å ta plass i museet 

      Berg, Oda (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven, som springer ut av min praksisperiode, er en undersøkelse av deltakelses-, mangfolds- og inkluderingsarbeidet som er gjort på Kulturhistorisk museum i Oslo fra 2014 til 2021. Problemstillingen for ...