• Sykepleiefaglige faktorer ved medikamentell smertebehandling 

      Berg, Marita Nereng (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker kontakt med helsevesenet i dag. Selv om smertebehandlingen har blitt betydelig bedre de siste 20-30 årene, er det fortsatt en del som ikke mottar den ...