• Barn som pårørende av psykisk syke foreldre 

      Berg, Marie Hepsø (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Barn kan oppleve å være pårørende av en eller to foreldre med psykiske lidelser. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil barnas hverdag påvirkes. Barn har tidligere fått lite eller ingen oppfølging når en ...