• Green jobs: Drivers of emissions and employment in emerging economies 

      Berg, Ingrid Schistad (Master thesis, 2019)
      BRIICS-landene – Brasil, Russland, India, Indonesia, Kina og Sør-Afrika – har de siste tiårene opplevd rask økonomisk vekst, spesielt på grunn av deres økende deltakelse i internasjonal handel. Dette har bidratt til ...