• Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring 

   Berg, Helen; Zanaboni, Paolo; Alnes, Rigmor Einang (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn for denne pilotstudien er nasjonale føringer om satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hensikten var å få kunnskap om hvilke erfaringer bruker og fagpersonale fikk ved innføring av videokommunikasjon ...
  • Practicing the ABCDE approach by using in-situ and virtual reality simulation 

   Berg, Helen (Doctoral theses at NTNU;2020:206, Doctoral thesis, 2020)
   Systematisk kliniske observasjon ved bruk av ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) metodikken er en generell ferdighet som personell i helsetjenesten har behov for. Likevel mangler en del helsepersonell ...
  • Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS 

   Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Einang (3/2014;Senter for omsorgsforskning, rapportserie, Research report, 2014-05-15)
   Prosjektet er eit del-prosjekt av det Midt-norske Velferdsteknologiprosjektet der hovudmålet er at brukarar og deira pårørande skal oppleve ein trygg kvardag gjennom bruk av individuelt tilpassa velferdsteknologiske ...
  • Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi 

   Berg, Helen (HiÅ-notat; 2015/01, Research report, 2015)