• Resiliens i Barnevernet 

      Berg, Christine Kabura (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan en sosialarbeider kan hjelpe barn og unge med å bygge resiliens i en barnevernssak. Bakgrunnen for dette er å rette fokuset på ressursene barnet har til ...