• Entreprenørielt salg 

      Berg, Aurora Klæboe (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven har som formål: Å identifisere faktorer som er avgjørende for å gjennomføre salg av ikke-medisinske innovasjoner til den norske helsesektoren. Formålet er basert på påstanden om at salg av innovasjoner ...