• Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert 

      Berg, Ane Dorthe (Bachelor thesis, 2019)
      «Hvilke kjønnsforskjeller finnes i uttrykt selvoppfatning mellom 2 jenter og 2 gutter i kroppsøvingsfaget?». Denne oppgaven inneholder en drøfting rundt denne problemstillingen knyttet til relevant teori. Det har blitt ...