• Investeringsanalyse for Nordre Gjølstad AS 

   Aalseth, Heidi Skinnerud; Lassen, William; Berg, Andreas (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en investeringsanalyse gjennom en casestudie for ferdigplenprodusenten Nordre Gjølstad AS. Analysen hadde som formål å beregne lønnsomhet for tre ulike plenskjærere gjennom ...
  • Modellbasert klassifisering av spedbarns bevegelser 

   Berg, Andreas (Master thesis, 2008)
   Hensikten med denne oppgaven er å bruke dynamiske modeller til å klassifisere spedbarnsbevegelser som normale eller avvikende. Bevegelser er registrert med 6 sensorer, festet til ankler, håndledd, bryst og panne. Hver ...
  • Utmatting ved strømningsinduserte svingninger 

   Berg, Andreas (Master thesis, 2010)
   I denne studien undersøkes virvelavløsninger langs avløpskanten på løpeskovlene i en 100 MW francisturbin. Under gitte forhold oppstår et syklisk virvelmønster i vaken nedstrøms et strømningshinder. En gjennomgang av dette ...