• Endringsledelse i en offentlig virksomhet 

      Johnsen, Cato; Berg, Andrea (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag I løpet av denne oppgaven har vi valgt en virksomhet i offentlig sektor hvor vi utforsket holdninger og prosesser rundt endring og endringsledelse. Som utgangspunkt for undersøkelsen valgte vi økonomitjenesten, ...