• Seriøsitetsarbeidet i Betonmast 

      Berg Husa, Aleksander (Master thesis, 2017)
      Bygg- og anleggsbransjen er en fragmentert bransje, som spenner over mange fagfelt. Det eksisterer variasjoner i virksomheters størrelse, organisering og driftsform, samt oppdragenes størrelse og art. Gjennom flere år har ...