• Endringar i bruken av utmarka i Oppdal 

      Berdal, Inger Line (Master thesis, 2019)
      Utmarka har i lang tid vore ein viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i Noreg, særleg i form av utmarksbeite. Utmarksbeite er grunnlaget for sauenæringa, der ein haustar frå ein fornybar ressurs. Den tradisjonelle ...