• Konstruksjonen tid: opprettelse, opprettholdelse og endring 

      Berbyson, Rina Elise (Master thesis, 2017)
      Gjennom denne oppgaven eksperimenterer jeg med konstruksjonen tid i barnehagen, og begrepet tid med Deleuze og Guattaris (2015) teorier om blivelser og virkelighet. Gjennom å benytte meg av affektive innganger til kvalitativ ...