• Business Intelligence for SMB 

      Benjaminsen, Helle (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven tar for seg småa- og mellomstore bedrifters (SMB) behov forBusiness Intelligence (BI), og utfordringer for slike bedrifter. Det diskutereshvordan disse bedriftene burde gåa fram, for å lykkes med BI. Det ...