• Dynamisk informasjonskanal i Macromedia Flash 5 

      Benjaminsen, Berit; Rødsand, Janne; Sæther, Gro Vogt (Bachelor thesis, 2001)
      Prosjektet har gått ut på å finne ut om vektorteknologier som Macromedia Flash 5 fungerer til dynamisk presentasjon av multimediell informasjon. Det ble utviklet en prototype på en dynamisk informasjonskanal for å teste ...