• Arbeidsmetodens påvirkning på narrativ filmlyd og musikk 

      Benjaminsen, Audun (Bachelor thesis, 2021)
      Til min bacheloroppgave har jeg arbeidet med ulike innfallsvinkler for hvordan lyd og musikk kan påvirke historiefortellingen til en film. Jeg har jobbet med to forskjellige versjoner av en scene fra kortfilmen «Fallet» ...