• LCA-modellering av rensefisk i Norge i et klimaperspektiv 

      Fasting, Annalin; Bendiksen, Reidun; Schulze, Catrine (Bachelor thesis, 2019)
      Produksjon av laks er i stadig utvikling, og miljøavtrykket til lakseproduksjon er i fokus. I kampen mot lakselus, er bruk av rensefisk betraktet som en god biologisk metode. Oppdrett av berggylt (Labrus bergylta) og ...