• Bæresystem for alternativt dekke ved leiligheter over Bybadet 

      Hagen, Martin; Berge, Øyvind; Beldo, Kim-Markus Wagelid (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven baseres på å dimensjonere et nytt bæresystem for et eksisterende bygg i Ålesund. I samarbeid med CCL Norway kom vi til enighet om å ta utgangspunkt i den midtre blokken på Øvre Utstillingsplass. ...