• Variasjon i moldedialekten 

      Beinset, Sivert Viken (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgava er en sosiolingvistisk studie av unge moldenseres talemål. Målet med oppgava har vært å kartlegge informantenes språktrekk, men også hvilke holdninger de har til egen dialekt. Det vil si at studien både ...