• Effektivisering av modellbasert leveranse for infrastruktur 

   Begić, Alen; Skagen, Håkon Magnus Kallevik (Master thesis, 2019)
   Fra sin opprinnelse i byggebransjen er bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) nå også på vei til å bli standard for gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen startet arbeidet med overgangen til ...
  • Effektivisering av modellbasert leveranse for infrastrukturprosjekter 

   Begić, Alen; Skagen, Håkon Magnus Kallevik (Master thesis, 2019)
   Fra sin opprinnelse i byggebransjen er bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) nå også på vei til å bli standard for gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen startet arbeidet med overgangen til ...